יום ראשון, 11 באוגוסט 2013

מבוא למשפטים

שלום לכולם,

אנו מתקדמים בשיעורים, אני מקבל הרבה שאלות, ואין די זמן בשיעור להתייחס לכולם - או אפילו לחלקם הגדול...
אשמח להשתמש במצע אינטרנטי זה כדי להבהיר את הדרוש, להתייחס לנושאים מעניינים שלא הספקתי בכיתה, ולהעמיק שיחות בהם התחלנו - אך הזמן דחק וזנחנו בטרם עת.

ראשית, כמה דברים כלליים, ואחר כך, אתייחס לדברים שתרשמו בתגובות.  מומלץ להיכנס מדי פעם ולבדוק את שאלות חבריכם לכיתה, שכן הדברים יתעדכנו ורלוונטיים לכולם.  מותר ורצוי להתייחס גם לשאלות ותובנות של חבריכם לכיתה!

כללית: עד עתה הספקנו לדבר קצת על מבנה מערכת המשפט הישראלית, ולהכיר בתי משפט ובתי דין, ערכאות, מותבים, ערעורים שברשות ובזכות.  ראינו כיצד מתייחסים בתי משפט "גבוהים" ל"נמוכים", הבדלים בדיון העובדתי מול המשפטי, והמשקל הדרוש להוכחה מעבר לספק סביר מול מאזן ההסתברויות.

בפן התיאורטי, דיברנו על צדק פרטיקולרי מול מערכתי, חשיבות האחידות הפנימית של השיטה המשפטית, הקושי לתת בידי שופטים בשר ודם החלטות המשפיעות לא רק על הנאסרים והנקנסים, אלא גם על המערכת החברתית ותפישות פומביות של המוסר החברתי.  דיברנו על משפט טבעי ופוזיטיביזם, וראינו כמה קשה לדבוק באידיאל של מערכת אובייקטיבית ושוויונית כאשר המחוקקים, השופטים, והאוכפים באים מרקע תרבותי מסוים וכלואים בתוך תפישות מוקדמות שלהם ושל הציבור שבחר בהם.
דנו מעט ברב-תרבותיות, והנחנו תשתית לדיון שננהל על תפקיד המדינה המודרנית, ושאלת המשפטיזציה של החיים הציבוריים.

מבחינת תחומי משפט, הכרנו את ההפרדה בין הפלילי לאזרחי, בין דין מהותי לפרוצדוראלי, בין משפט פרטי לציבורי, והכרנו מגוון תחומים מפורסמים יותר (עונשין, מיסים, חוזים) ופחות (קניין רוחני, הגבלים, סדרי דין, ראיות).

תוך כדי דיון אני מנסה לשלב מינוחים מקצועיים ומגוון מושגים שתצטרכו להכיר, כאשר מטרתי אך לחשוף את קצה הקרחון, ולהניח תשתית שתאפשר לכם להעמיק בחלק מהדברים בהמשך.  גם משימות הספריה נועדו ליצור לכם היכרות עם מאגרי המידע ומקורות למחקר עתידי, ואידיאלית - לגרום לכם לחפש לבד חומר בנושאים המעניינים אתכם, ולהפוך לחלק מקהיליית המשפט.

אני מקווה שהצלחנו לערער חלק מתפישות היסוד עימן הגעתם ללימודים, ולהראות שגם מה שנתפש כבעייתי ומוטעה - יש בו לפעמים הגיון נסתר.  המאמר "הרהורי כפירה" נועד לערער קצת את האבחנות התיאורטיות ולהציג בפניכם את מגבלות השיטה במסגרתה אנו עובדים.  לא רק במשפט, אלא גם בכלכלה, אנו מכירים במגבלותינו, ומנסים לחשוף בפני עצמנו הטיות מוקדמות והנחות סמויות המנחות את חשיבתנו. 
אני מאמין שיש בכך תרומה לא רק ללימודי המשפט, אלא גם לאופן בו אנו חושבים על העולם ומגיבים אליו.  אידיאלית, כל דבר שנלמד ישנה אותנו, יאפשר לנו ללמוד ולגדול, ולא להפסיק להטיל ספק במה שנדמה לנו שאנו יודעים.
אשמח להתייחס לשאלותיכם, או להבהיר את הדרוש הסבר, ולהמשיך את השיחה הכיתתית כאן במסגרת התגובות.  אני מתנצל על שאני מעבידכם קשה, ומקווה שכולנו נצא מכך נשכרים...
עדי